Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:12)
Längd: 2 minuter 12 sekunder
Högsta domstolen den 4 december 2018 i mål nr Ö 52-18. "Clousseau" (02:12 – 21:55)
Längd: 19 minuter 43 sekunder
Högsta domstolen den 15 november 2018 i mål nr T 5317-17. "Favor" (21:55 – 31:44)
Längd: 9 minuter 49 sekunder
Avslutande ord (31:44 – 32:56)
Längd: 1 minuter 12 sekunder

2018:10 Två nya HD-mål om domsrätt och tillämplig lag


Två nya HD-avgöranden med fokus på dels frågan om domsrätt och dels frågan om tillämplig lag. Trots att det första målet är av internationell karaktär diskuteras sådant som är av intresse även i vanliga inhemska mål, där fråga om rättegångshinder på grund av behörighetsbrister kan dyka upp. Lundberg ger en ordentlig genomgång av dessa två purfärska mål.

Medverkande

Senaste videor