Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 04:23)
Längd: 4 minuter 23 sekunder
Definitioner (04:23 – 11:51)
Längd: 7 minuter 28 sekunder
Strategiska miljöbedömningar (11:51 – 40:37)
Längd: 28 minuter 46 sekunder
Slutord (40:37 – 41:54)
Längd: 1 minuter 17 sekunder

2018:10 Strategisk miljöbedömning


Regeländringar trädde i kraft vid årsskiftet avseende strategiska miljöbedömningar. En strategisk miljöbedömning kan krävas inför t.ex. antagande eller ändring av en detaljplan enligt plan- och bygglagen. Det bakomliggande regelverket har stor betydelse för alla som sysslar med detalj och översiktsplaner. Hellman går igenom de lagkrav som finns i 6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen samt hur regelkomplexen hänger ihop.

Medverkande
Advokat & Delägare

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor