Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 04:13)
Längd: 4 minuter 13 sekunder
Allmänt om förberedelse till brott (04:13 – 11:47)
Längd: 7 minuter 34 sekunder
NJA 2018 s. 512 (11:47 – 29:40)
Längd: 17 minuter 53 sekunder
Avslutande synpunkter (29:40 – 34:14)
Längd: 4 minuter 34 sekunder

2018:10 Förberedelse till brott


Det kan ibland vara svårt att avgöra om rekvisiten för straffbar förberedelse till brott är uppfyllda eller inte. Särskilt gäller detta förberedelse som innefattar viss befattning med farliga hjälpmedel. Vad innefattas egentligen i kravet på att något ska vara särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott? Ågren går pedagogiskt igenom förberedelse i detta avsnitt.

Medverkande
Docent i straffrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor