Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:13)
Längd: 1 minuter 13 sekunder
Strandskyddsdispens (01:13 – 04:10)
Längd: 2 minuter 57 sekunder
Biotopskydd (04:10 – 08:59)
Längd: 4 minuter 49 sekunder
Miljökvalitetsnormer för vatten (08:59 – 14:22)
Längd: 5 minuter 23 sekunder
Natura 2000 (14:22 – 22:26)
Längd: 8 minuter 4 sekunder
Artskydd (22:26 – 25:41)
Längd: 3 minuter 15 sekunder
Vindkraft (25:41 – 38:43)
Längd: 13 minuter 2 sekunder
Fastighetsägares subsidiära föroreningsansvar (38:43 – 42:30)
Längd: 3 minuter 47 sekunder
Fastighetsägares verksamhetsutövaransvar (42:30 – 45:27)
Längd: 2 minuter 57 sekunder
Intrångsersättning (45:27 – 49:07)
Längd: 3 minuter 40 sekunder

2018:10 Ett urval av årets mest intressanta praxis från MÖD


Ett urval av årets mest intressanta praxis från MÖD tas upp i det här avsnittet. Mårtensson går igenom rättsfall rörande strandskyddsdispenser, biotopskydd, miljökvalitetsnormer för vatten, Natura 2000, artskydd, vindkraft, ansvar för föroreningar samt ersättningsfrågor. Ett perfekt avsnitt för den som på ett snabbt, enkelt sätt vill hålla sig uppdaterad om det viktigaste inom miljörätten 2018.

Medverkande
Partner, Mannheimer Swartling

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor