Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:43)
Längd: 43 sekunder
Regeringsförslag om karensavdrag istället för karensdag (00:43 – 05:24)
Längd: 4 minuter 41 sekunder
Utredningsförslag om en jämställdare föräldraförsäkring (05:24 – 14:20)
Längd: 8 minuter 56 sekunder
Överenskommelse i den s.k pensionsgruppen om LAS-åldern (14:20 – 16:52)
Längd: 2 minuter 32 sekunder
Indirekt diskriminering p.g.a. religion (16:52 – 21:43)
Längd: 4 minuter 51 sekunder
Konkludent anställningsavtal (21:43 – 23:49)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Arbetstagarens lojalitetsåtagande (23:49 – 27:45)
Längd: 3 minuter 56 sekunder
Passiv informationsskyldighet enligt MBL (27:45 – 31:06)
Längd: 3 minuter 21 sekunder

2018:1 Regeringsförslag om karensavdrag istället för karensdag. Utredningsförslag om en jämställdare föräldraförsäkring samt nya domar från AD om bl a indirekt diskriminering p.g.a. religion.


I det här avsnittet går Iseskog igenom ett regeringsförslag om karensavdrag istället för karensdag. Vidare tittar vi på ett utredningsförslag rörande en modernare, mer rättvis och jämställdare föräldrarförsäkring. Från Arbetsdomstolen nya domar om indirekt diskriminering p.g.a. religion, konkludent anställningsavtal, arbetstagarens lojalitetsåtagande och passiv informationsskyldighet enligt MBL.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor