Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00:00 – 00:03:37)
Längd: 3 minuter 37 sekunder
HD:s dom meddelad den 22 december 2017 i mål T 5183-16 (00:03:37 – 00:19:55)
Längd: 16 minuter 18 sekunder
HD:s dom meddelad 22 december 2017 i mål T 435-17 (00:19:55 – 00:32:07)
Längd: 12 minuter 12 sekunder
Kort sammanfattande reflektion av de två nya HD domarna (00:32:07 – 00:33:27)
Längd: 1 minuter 20 sekunder
Inledning del 2. (00:33:52 – 00:34:25)
Längd: 33 sekunder
Bestämmelserna vid vanlig handräckning och särskild handräckning (00:34:25 – 00:39:44)
Längd: 5 minuter 19 sekunder
HD:s beslut den 7 december 2017 i mål Ö 286-17 (00:39:44 – 00:55:10)
Längd: 15 minuter 26 sekunder
HD:s beslut den 19 december 2017 i mål Ö 175-17 (00:55:10 – 01:03:03)
Längd: 7 minuter 53 sekunder

2018:1 och 2. 1. Två nya HD-avgöranden om bevisbördans placering. 2.Två nya HD avgöranden om särskild handräckning.


I det första avsnittet tar Emilia Lundberg upp två spännande och nya HD-avgöranden om bevisbördans placering. Lagstiftaren har bara i några få fall hjälpt till genom att tillhandahålla regler om bevisbörda och beviskrav i lag. Istället får man luta sig mot praxis och doktrin. För en sakförare blir det därför avgörande att ha koll på rättsutvecklingen. Gör man fel bedömning när det gäller bevisbördans placering så är risken stor att man felbedömer huvudmannens möjligheter till framgång och därmed går bort sig strategiskt i viktiga frågor.

I det andra avsnittet tar Magnus Widebeck upp två nya rättsfall från HD om särskild handräckning. Det första rättsfallet handlar om en fastighetsägare där vägen till hans fastighet går över en annan fastighet. Ägaren till den andra fastigheten stänger av vägen. I det andra rättsfallet förtöjer någon ett skepp på annans fastighet och ägaren till fastigheten vill ha bort skeppet och ansöker om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.

Medverkande

Senaste videor