Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning del 1. (00:00 – 02:05)
Längd: 2 minuter 5 sekunder
Föreligger det ett avtal? (03:25 – 03:40)
Längd: 15 sekunder
Avtalets innehåll (03:40 – 07:16)
Längd: 3 minuter 36 sekunder
Föreligger ett avtalsbrott? (07:16 – 07:55)
Längd: 39 sekunder
Påföljder (07:55 – 17:26)
Längd: 9 minuter 31 sekunder
Sammanfattning (17:26 – 18:00)
Längd: 34 sekunder
Inledning del 2. (18:21 – 23:15)
Längd: 4 minuter 54 sekunder
CISG (23:15 – 26:25)
Längd: 3 minuter 10 sekunder
Jordabalken (26:25 – 28:08)
Längd: 1 minuter 43 sekunder
Handlande i strid mot tro och heder eller grov vårdslöshet (28:08 – 34:47)
Längd: 6 minuter 39 sekunder
Neutral reklamation (34:47 – 36:14)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Högsta domstolens dom den 29 december 2017 i mål T 1451-17 (36:14 – 52:12)
Längd: 15 minuter 58 sekunder
Domens betydelse (52:12 – 55:27)
Längd: 3 minuter 15 sekunder

2018:1 och 2. 1.Avtalsrättsliga problem - en manual för det praktiska arbetet.2. Ny HD dom om köparen reklamerat i tid


I det här avsnittet under del 1 går Christina Ramberg igenom hur man skall lösa avtalsrättsliga problem. Ramberg använder en schematisk manual som hjälper till att hålla ett helikopterperspektiv i det praktiska arbetet. Ibland fastnar man på en mikronivå och faran med detta är att vi då inte vet var vi befinner oss på den "stora kartan". Manualen underlättar för er att lösa avtalsrättsliga praktiska problem.

I del 2 går Jon Kihlman igenom en ny HD dom som gällde köp av skogsfastighet och reklamationsfrist vid handlande i strid mot tro och heder. Efter ett par månader fick köparen besked av skogsstyrelsen att avverkning ej fick ske, då det fanns planer på att utöka naturskyddet.Köparen väntade med att reklamera i 4,5 år. På grund av det mellandomstema parterna enats om så skulle domstolarna utgå från att säljaren hade handlat i strid mot tro och heder och med den utgångspunkten bedöma om köparen hade reklamerat i tid.

Medverkande
Professor i civilrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor