Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00:00 – 00:02:10)
Längd: 2 minuter 10 sekunder
När och inom vilken tid skall talan väckas (00:02:10 – 00:29:22)
Längd: 27 minuter 12 sekunder
Avslutande tankar (00:29:22 – 00:31:07)
Längd: 1 minuter 45 sekunder
Inledning del 2. (00:31:30 – 00:31:58)
Längd: 28 sekunder
I vilka fall kan jämkning av bodelning bli aktuellt? (00:31:58 – 00:32:52)
Längd: 54 sekunder
Lagtexten i 12 kap. 1§ Äktenskapsbalken och dess syfte (00:32:52 – 00:53:56)
Längd: 21 minuter 4 sekunder
Praxis (00:32:52 – 01:10:17)
Längd: 37 minuter 25 sekunder

2018:1 och 2. 1. ÄB 7:4 När och inom vilken tid kan man väcka talan? 2. Skevdelning och ett nytt rättsfall från hovrätten.


I del 1 t tar Fredric Renström upp när och inom vilken tid man kan väcka talan enligt ÄB 7:4. Detta med anledning av ett nytt avgörande som vi väntar på där HD meddelat prövningstillstånd.

I del 2 går Marie Wessel igenom skevdelning och tar upp ett nytt intressant hovrättsfall i ämnet.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor