Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:35)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
Europakonventionen och skyddet för äganderätten. (01:35 – 06:19)
Längd: 4 minuter 44 sekunder
Regeringsformen (06:19 – 11:59)
Längd: 5 minuter 40 sekunder
Polluters pay principle (11:59 – 13:24)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Rättsfall (13:24 – 23:53)
Längd: 10 minuter 29 sekunder
Ersättningsreglerna 31 kapitlet i miljöbalken (23:53 – 45:09)
Längd: 21 minuter 16 sekunder
Expropriationslagens regler om inlösen och ersättningens storlek (45:09 – 50:01)
Längd: 4 minuter 52 sekunder

2018:1 Ersättningsrätt vid rådighetsingrepp i äganderätten på grund av miljöhänsyn.


Detta avsnitt handlar om ersättningsrätt vid rådighetsinskränkning. Ersättningsrätten har blivit mer generös de senaste åren. Rubenson går igenom avgöranden från HD där ersättning utgått. Vidare går Rubenson igenom rådighetsingrepp pga expropriation. Slutsatsen kan sägas vara att äganderätten förstärkts i Sverige under de sista 5-10 åren.

Medverkande
Tidigare chef för rättsenheten på miljödepartementet

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor