Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:58)
Längd: 58 sekunder
Skälig nedsättning av hyran (00:58 – 04:31)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Gäller hyreslagens felregler störningar som kommer utifrån? (04:31 – 06:51)
Längd: 2 minuter 20 sekunder
Skadestånd eller bara nedsatt hyra? (06:51 – 10:26)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
Friskrivningar (10:26 – 19:05)
Längd: 8 minuter 39 sekunder
Fall med ersättning till hyresgästen (19:05 – 22:36)
Längd: 3 minuter 31 sekunder
Praxis där ersättning nekades (22:36 – 23:54)
Längd: 1 minuter 18 sekunder
Sammanfattning om force majeure klausuler (23:54 – 25:24)
Längd: 1 minuter 30 sekunder

2018:1 Ersättning vid gatuavspärrningar - Hyresvärdarnas ansvar


I det här avsnittet går Ulf Jensen igenom ersättning vid gatuavspärrningar och förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. Jensen tar fokus på en mycket intressant fråga, huruvida force majeure klausuler i standardkontrakt verkligen friskriver hyresvärden för ansvar vid myndighetsingrepp och liknande händelser.

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor