Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in
Inledning (00:00 – 02:05)
Längd: 2 minuter 5 sekunder
Föreligger det ett avtal? (02:05 – 03:39)
Längd: 1 minuter 34 sekunder
Avtalets innehåll (03:39 – 07:27)
Längd: 3 minuter 48 sekunder
Föreligger ett avtalsbrott? (07:27 – 08:05)
Längd: 38 sekunder
Vilka påföljder aktualiseras? (08:05 – 17:25)
Längd: 9 minuter 20 sekunder
Sammanfattning (17:25 – 18:03)
Längd: 38 sekunder

2018:1 Avtalsrättsliga problem - en manual för det praktiska arbetet.


I det här avsnittet går Christina Ramberg igenom hur man skall lösa avtalsrättsliga problem. Ramberg använder en schematisk manual som hjälper till att hålla ett helikopterperspektiv i det praktiska arbetet. Ibland fastnar man på en mikronivå och faran med detta är att vi då inte vet var vi befinner oss på den "stora kartan". Manualen underlättar för er att lösa avtalsrättsliga praktiska problem.

Medverkande
Professor i civilrätt

Senaste videor