Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:01)
Längd: 2 minuter 1 sekunder
Rättslig plan inför polisförhöret (02:01 – 24:24)
Längd: 22 minuter 23 sekunder
Genomförandet av förhöret (24:24 – 32:52)
Längd: 8 minuter 28 sekunder

2018:1 Advokatens roll vid polisförhör.


I det här avsnittet tar Johan Eriksson upp advokatens roll vid polisförhör. Eriksson går igenom att man innan förhöret bör göra en rättslig plan och vilka delar den bör innehålla. Därefter går Eriksson över till själva genomförandet av förhöret och vad man skall tänka på.

Medverkande
Advokat och delägare, Försvarsadvokaterna

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor