Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in
Inledning (00:00 – 02:01)
Längd: 2 minuter 1 sekunder
Rättslig plan inför polisförhöret (02:01 – 24:24)
Längd: 22 minuter 23 sekunder
Genomförandet av förhöret (24:24 – 32:47)
Längd: 8 minuter 23 sekunder

2018:1 Advokatens roll vid polisförhör


I det här avsnittet tar Johan Eriksson upp advokatens roll vid polisförhör. Eriksson går igenom att man innan förhöret bör göra en rättslig plan och vilka delar den bör innehålla. Därefter går Eriksson över till själva genomförandet av förhöret och vad man skall tänka på.

Medverkande
Advokat och delägare, Försvarsadvokaterna

Senaste videor