Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in
Inledning (00:00 – 02:10)
Längd: 2 minuter 10 sekunder
När och inom vilken tid skall talan väckas (02:10 – 29:22)
Längd: 27 minuter 12 sekunder
Avslutande tankar (29:22 – 31:07)
Längd: 1 minuter 45 sekunder

2018:1 ÄB 7:4 När och inom vilken tid kan man väcka talan?


I det här avsnittet tar Fredric Renström upp när och inom vilken tid man kan väcka talan enligt ÄB 7:4. Detta med anledning av ett nytt avgörande som vi väntar på där HD meddelat prövningstillstånd.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Senaste videor