Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:54)
Längd: 54 sekunder
Marklov (00:54 – 03:10)
Längd: 2 minuter 16 sekunder
Alléer (03:10 – 08:51)
Längd: 5 minuter 41 sekunder
Fällning av annans träd (08:51 – 10:15)
Längd: 1 minuter 24 sekunder
Fyra olika metoder för beräkning av skadestånd (10:15 – 25:12)
Längd: 14 minuter 57 sekunder
Lärdomar om ersättning (25:12 – 27:28)
Längd: 2 minuter 16 sekunder

2017:9 Otillåten trädfällning


I det här avsnittet går Ulf Jensen igenom otillåten trädfällning. Lagstiftningen på området är till skydd för träden. Jensen tar upp detta utifrån tre olika aspekter. Den första är utifrån Plan och bygglagen och marklovet. Den andra är miljöbalkens regler om biotopskydd och den tredje är regler och skadestånd vid fällning av annans träd. Jensen går samtidigt igenom flera domar kring dessa frågor.

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor