Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 04:11)
Längd: 4 minuter 11 sekunder
Två olika slag av nyemission av aktier (04:11 – 08:39)
Längd: 4 minuter 28 sekunder
Underkursförbudet (08:39 – 13:40)
Längd: 5 minuter 1 sekunder
Information som måste lämnas till aktieägarna före ett beslut om nyemission (13:40 – 14:27)
Längd: 47 sekunder
Vilka krav ställs på en aktieteckning och gäller ett löfte om aktieteckning? (14:27 – 24:41)
Längd: 10 minuter 14 sekunder
Registreringstid av nyemissionsbeslut (24:41 – 27:58)
Längd: 3 minuter 17 sekunder
När är ett emissionsbeslut gällande för att täcka en kritisk kapitalbrist? (27:58 – 28:55)
Längd: 57 sekunder
Vem fattar nyemissionsbeslutet och finns det något undantag? (28:55 – 30:22)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Likabehandling (30:22 – 32:24)
Längd: 2 minuter 2 sekunder

2017:9 Olika aspekter på nyemission av aktier


I detta avsnitt av expertnyheterna i affärsjuridik går Erik Nerep igenom olika aspekter på nyemission av aktier. Nerep tar upp underkursförbudet, formella krav och huruvida dessa är obligatoriska eller inte. Vi tittar på likabehandlingsprincipen samt om ett löfte att teckna aktier är rättsligt bindande eller inte.

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor