Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 04:15)
Längd: 4 minuter 15 sekunder
Allmänt om medverkan (04:15 – 06:46)
Längd: 2 minuter 31 sekunder
Medverkansläran – en grundstruktur (06:46 – 28:11)
Längd: 21 minuter 25 sekunder
Sammanfattning av gränsdragningen mellan strikt gärningsmannaskap och utvidgat gärningsmannaskap och gränsdragningen mellan utvidgat gärningsmannaskap och medhjälp? (28:11 – 30:49)
Längd: 2 minuter 38 sekunder

2017:9 Medverkan


I det här avsnittet pratar Jack Ågren om medverkan. I straffbestämmelserna beskrivs en gärning utförd av en person, men inte sällan begås brott under samverkan av flera personer. Samtidigt är det inte alltid så att de personer som bidragit till att en otillåten gärning förövats har gjort just det som anges i brottsbeskrivningen. Hur skiljer man då mellan gärningsmän och övriga medverkanden? Går det rent av att uppställa en struktur för medverkansläran?

Medverkande
Docent i straffrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor