Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:26)
Längd: 26 sekunder
Förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring (00:26 – 04:03)
Längd: 3 minuter 37 sekunder
Utredning om modernisering av föräldraförsäkringen (04:03 – 08:37)
Längd: 4 minuter 34 sekunder
Inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (08:37 – 11:52)
Längd: 3 minuter 15 sekunder
Förslag om nya regler för PRAO (11:52 – 15:08)
Längd: 3 minuter 16 sekunder
Diskriminering genom ”bristande tillgänglighet” (15:08 – 23:13)
Längd: 8 minuter 5 sekunder
Avskedande vid hot (23:13 – 26:04)
Längd: 2 minuter 51 sekunder
Behörig domstol vid internationella arbetsrättstvister (26:04 – 28:57)
Längd: 2 minuter 53 sekunder
Anställnings- och befattningsskydd för föräldraledig (28:57 – 32:07)
Längd: 3 minuter 10 sekunder

2017:9 Lagförslag om nya regler för arbetskraftsinvandring samt domar om bl a avskedande vid hot och anställnings- och befattningsskydd för föräldraledig


I det här avsnittet går Tommy Iseskog igenom ett riksdagsförslag om nya regler för arbetskraftsinvandring. Iseskog tar upp vad regeringen har på gång i tre fall; 1. Utredning om modernisering av föräldraförsäkringen, 2. inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 3. Förslag om nya regler för PRAO. Avslutningsvis tittar vi på domar från både Arbetsdomstolen och EU-domstolen.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor