Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:52)
Längd: 2 minuter 52 sekunder
Rättegångsbalkens uppbyggnad kring faktabegreppets tre nivåer (02:52 – 11:26)
Längd: 8 minuter 34 sekunder
Samband mellan 17:3 och 30:3 RB (11:26 – 16:38)
Längd: 5 minuter 12 sekunder
Processuella överenskommelser (16:38 – 32:56)
Längd: 16 minuter 18 sekunder
Emissionsgarantimålet (32:56 – 47:49)
Längd: 14 minuter 53 sekunder

2017:9 Emissionsgarantimålet och begick HD ett grovt rättegångsfel?


I det här avsnittet återvänder Roberth Nordh till det s.k. emissionsgarantimålet. Anledningen är att HD gjort en ny prövning utav resning och domvilla som hänför sig till detta mål. I den debatt som varit huruvida HD begått ett grovt rättegångsfel ger Nordh sin syn på detta. Nordh anser att så inte är fallet. Nordh förklarar sin syn på det processuella regelverk och de bestämmelser som är av betydelse i detta fall.

Medverkande
Expert inom processrätt

Senaste videor