Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:13)
Längd: 2 minuter 13 sekunder
Exempel om färdigställande av fastighet (02:13 – 05:51)
Längd: 3 minuter 38 sekunder
Exempel om påbörjande av fastighet (05:51 – 08:13)
Längd: 2 minuter 22 sekunder
Hinder mot vidareförsäljning (08:13 – 09:44)
Längd: 1 minuter 31 sekunder
Formkrav (09:44 – 10:35)
Längd: 51 sekunder
Risken för jämkning (10:35 – 23:49)
Längd: 13 minuter 14 sekunder
Skatteregler och viten (23:49 – 25:41)
Längd: 1 minuter 52 sekunder
Preskription (25:41 – 26:51)
Längd: 1 minuter 10 sekunder

2017:8 Viten vid fastighetsköp


I detta avsnitt går Ulf Jensen igenom viten vid fastighetsköp och kommuners användning av vitesklausuler. Han går igenom vilka möjligheter och vilka risker som finns vid användandet av viten upptagna i köpekontrakt. Jensen ger tips om bl a varför man inte behöver vara orolig för jämkning men att man behöver se upp med preskription.

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor