Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 05:07)
Längd: 5 minuter 7 sekunder
Den köprättsliga regleringen av ansvarsgrunder, uppdelning av skadetyper samt skadebegränsningsskyldigheten (05:07 – 25:30)
Längd: 20 minuter 23 sekunder
Jon Kihlmans uppfattning och sammanfattning (27:10 – 30:36)
Längd: 3 minuter 26 sekunder

2017:8 Skadebegränsning eller skadeståndsbegränsning? Om direkta förluster, indirekta förluster och ansvarsgrunder


I det här avsnittet går Jon Kihlman igenom om och i vilken utsträckning en part får konvertera en indirekt förlust till en direkt förlust, och därigenom få ersättning för sin skada trots att det saknades grund för att ersätta den indirekta förlusten.

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor