Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00:00 – 00:01:25)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Bakgrunden till förslagen i promemorian ”Vattenmiljö och vattenkraft” (00:01:25 – 00:05:14)
Längd: 3 minuter 49 sekunder
Ändringsförslag för att tydliggöra det svenska genomförandet av RDV - Gällande regelverk (00:05:14 – 00:23:08)
Längd: 17 minuter 54 sekunder
Nytt system för tillåtlighetsregler (00:23:08 – 00:36:41)
Längd: 13 minuter 33 sekunder
Förslag för att tillgängliggöra det system undantag som RDV tillhandahåller (00:36:41 – 00:47:00)
Längd: 10 minuter 19 sekunder
Ändringsförslag avseende reglering av vattenverksamhet - Gällande regelverk (00:47:00 – 00:50:46)
Längd: 3 minuter 46 sekunder
Förslag att inrätta ett nytt omprövningssystem för vattenkraft (00:50:46 – 01:07:20)
Längd: 16 minuter 34 sekunder
Förslag med sikte på omotiverade skillnader mellan vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet (01:07:20 – 01:15:32)
Längd: 8 minuter 12 sekunder
Lagförslaget – Vad händer sen? (01:15:32 – 01:19:16)
Längd: 3 minuter 44 sekunder

2017:8 Rättsutvecklingen på vattenmiljöns område


I det här avsnittet går Per Molander och Joel Mårtensson igenom lagförslaget från i somras som behandlar vattenkraft och vattenverksamhet. De går igenom vad som händer på vattenmiljöområdet bl a Sveriges implementering av EU:s ramdirektiv för vatten och den sk Weserdomen. Det genomförs också bestämmelser om energiöverenskommelsen som bl a reglerar vattenkraften och hur man skall få moderna miljövillkor. Detta skall uppnås genom ett omprövningssystem som är anpassat genom en nationell plan.Insatser skall riktas för miljöåtgärder mot inskränkningar i elproduktionen. Alla dessa åtgärder skall finansieras av branschen. Avslutningsvis så föreslås en utmönstring av vissa av de skillnader mellan reglering av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet som man anser är omotiverad.

Medverkande
Partner, Mannheimer Swartling
Partner, Mannheimer Swartling

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor