Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in
Inledning (00:00 – 02:02)
Längd: 2 minuter 2 sekunder
Om laglotten ur ett kort historiskt perspektiv (02:02 – 03:46)
Längd: 1 minuter 44 sekunder
Laglottsbestämmelser och konsekvenser ur den praktiserande juristens perspektiv (03:46 – 23:49)
Längd: 20 minuter 3 sekunder
Laglott i förhållande till efterlevande makes arvsrätt och risker med fri förfoganderätt (23:49 – 30:14)
Längd: 6 minuter 25 sekunder
Sammanfattning (30:14 – 31:44)
Längd: 1 minuter 30 sekunder

2017:8 Laglottens vara eller icke vara?


I det här avsnittet tar Fredric Renström avstamp i en motion till riksdagen om laglottens vara eller icke vara. Renström för en intressant diskussion kring laglottsbestämmelser och vilka konsekvenser detta får ur den praktiserande juristens perspektiv.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Senaste videor