Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:02)
Längd: 2 minuter 2 sekunder
Om laglotten ur ett kort historiskt perspektiv (02:02 – 03:46)
Längd: 1 minuter 44 sekunder
Laglottsbestämmelser och konsekvenser ur den praktiserande juristens perspektiv (03:46 – 23:49)
Längd: 20 minuter 3 sekunder
Laglott i förhållande till efterlevande makes arvsrätt och risker med fri förfoganderätt (23:49 – 30:14)
Längd: 6 minuter 25 sekunder
Sammanfattning (30:14 – 31:44)
Längd: 1 minuter 30 sekunder

2017:8 Laglottens vara eller icke vara?


I det här avsnittet tar Fredric Renström avstamp i en motion till riksdagen om laglottens vara eller icke vara. Renström för en intressant diskussion kring laglottsbestämmelser och vilka konsekvenser detta får ur den praktiserande juristens perspektiv.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor