Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:41)
Längd: 41 sekunder
Nyheter i budgetpropositionen (00:41 – 13:03)
Längd: 12 minuter 22 sekunder
Uppsägning eller avskedande vid arbetsvägran (13:03 – 17:49)
Längd: 4 minuter 46 sekunder
Anställningsform (17:49 – 21:30)
Längd: 3 minuter 41 sekunder
Tillräckliga kvalifikationer (21:30 – 24:42)
Längd: 3 minuter 12 sekunder
Godtagbar särbehandling pga ålder (24:42 – 31:22)
Längd: 6 minuter 40 sekunder

2017:8 Lagförslag samt domar från både AD och EU-domstolen om godtagbar särbehandling p.g.a ålder


I det här avsnittet går Iseskog igenom förslag i regeringens budgetproposition. Iseskog tar även upp några intressanta domar från AD som bl a handlar om uppsägning, avskedande, anställningsform och tillräckliga kvalifikationer. Avslutningsvis en riktigt intressant dom från EU-domstolen om godtagbar särbehandling p.g.a. ålder.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor