Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:11)
Längd: 2 minuter 11 sekunder
Fakta i målet (02:11 – 03:52)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
Ansvarsgrunden (03:52 – 05:19)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Ansvarsperiodens längd (05:19 – 06:33)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
Bevisbördan (06:33 – 13:41)
Längd: 7 minuter 8 sekunder
HD:s kritik mot käranden (13:41 – 19:59)
Längd: 6 minuter 18 sekunder
HD:s kritik mot svaranden (19:59 – 22:41)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
HD:s slutsats i målet (22:41 – 24:09)
Längd: 1 minuter 28 sekunder
Summering (24:09 – 26:10)
Längd: 2 minuter 1 sekunder

2017:8 Bevisning i mål om utebliven vinst


I det här avsnittet går Magnus Widebeck igenom ett mål från HD om utebliven vinst. Käranden tvålas till ordentligt av HD. Domskälen är mycket utförliga . Det tar avsevärd tid att läsa domen och klara ut vilken principiell betydelse den har. Magnus Widebeck har med sin gedigna analys gjort detta jobb åt er.

Medverkande

Senaste videor