Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:11)
Längd: 2 minuter 11 sekunder
Fakta i målet (02:11 – 03:52)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
Ansvarsgrunden (03:52 – 05:19)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Ansvarsperiodens längd (05:19 – 06:33)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
Bevisbördan (06:33 – 13:41)
Längd: 7 minuter 8 sekunder
HD:s kritik mot käranden (13:41 – 19:59)
Längd: 6 minuter 18 sekunder
HD:s kritik mot svaranden (19:59 – 22:41)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
HD:s slutsats i målet (22:41 – 24:09)
Längd: 1 minuter 28 sekunder
Summering (24:09 – 26:10)
Längd: 2 minuter 1 sekunder

2017:8 Bevisning i mål om utebliven vinst


I det här avsnittet går Magnus Widebeck igenom ett mål från HD om utebliven vinst. Käranden tvålas till ordentligt av HD. Domskälen är mycket utförliga . Det tar avsevärd tid att läsa domen och klara ut vilken principiell betydelse den har. Magnus Widebeck har med sin gedigna analys gjort detta jobb åt er.

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter – Processrätt

Senaste videor