Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:45)
Längd: 45 sekunder
Brottsbegreppet (00:45 – 02:13)
Längd: 1 minuter 28 sekunder
Rekvisit för otillåten gärning (02:13 – 08:13)
Längd: 6 minuter 0 sekunder
Rekvisit för personligt ansvar (08:13 – 11:07)
Längd: 2 minuter 54 sekunder
Subjektiv täckning av rekvisiten i straffstadgandet (11:07 – 12:42)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
Subjektiv täckning av frånvaron av rättfärdigande omständigheter (12:42 – 16:43)
Längd: 4 minuter 1 sekunder
Frånvaron av ursäktande omständigheter (16:43 – 22:39)
Längd: 5 minuter 56 sekunder
Mer om nödvärn (22:39 – 28:03)
Längd: 5 minuter 24 sekunder
Gränsen uppenbart oförsvarligt (28:03 – 29:37)
Längd: 1 minuter 34 sekunder
Svårligen kunde besinna sig (29:37 – 31:12)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
Straffvärdebedömningen i fall av excess (31:12 – 31:57)
Längd: 45 sekunder

2017:7 Nödvärn som ansvarsfrihetsgrund


I det här avsnittet talar Martin Borgeke om ansvarsfrihetsgrunderna rent allmänt och särskilt om rätten till nödvärn. Borgeke går igenom hur ansvarsfrihetsgrunderna skall placeras in , både de objektiva och de subjektiva, i det straffrättsliga system som brukar kallas för "Brottsbegreppet" och som i en enkel skiss visar vilka olika förutsättningar som skall vara uppfyllda för att någon ska kunna fällas till ansvar för brott.

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor