Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in Om tjänsten
Inledning (00:00 – 01:30)
Längd: 1 minuter 30 sekunder
Vad menas med en bolagsstämma? (01:30 – 03:40)
Längd: 2 minuter 10 sekunder
Aktieägaravtal (03:40 – 05:29)
Längd: 1 minuter 49 sekunder
Är styrelsen skyldig att följa bolagsstämman? (05:29 – 07:17)
Längd: 1 minuter 48 sekunder
Fakultativa, obligatoriska och absolut obligatoriska bestämmelser i ABL (07:17 – 24:12)
Längd: 16 minuter 55 sekunder
Jämkning pga bolagets medvållande (24:12 – 30:43)
Längd: 6 minuter 31 sekunder

2017:7 Måste styrelsen alltid följa bolagsstämmans beslut och instruktioner?


I det här avsnittet tar Erik Nerep upp ett aktuellt tema som handlar om styrelsens skyldighet att alltid följa bolagsstämmans beslut och instruktioner. Finns det undantag och isåfall vilka är de?

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Senaste videor