Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:33)
Längd: 33 sekunder
Nytt regelverk för nyanlända (00:33 – 01:24)
Längd: 51 sekunder
Förslag om entreprenörsansvar (01:24 – 05:45)
Längd: 4 minuter 21 sekunder
Förslag om direktiv rörande balans mellan arbete och fritid (05:45 – 08:34)
Längd: 2 minuter 49 sekunder
Utredning om rätten att vidta stridsåtgärder (08:34 – 11:46)
Längd: 3 minuter 12 sekunder
Konkurrensklausul i anställningsavtal (11:46 – 19:33)
Längd: 7 minuter 47 sekunder
Kollektivavtalstolkning (18:53 – 22:56)
Längd: 4 minuter 3 sekunder
Förtroendeskadlig bisyssla (22:56 – 26:31)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
Sexuella trakasserier (26:31 – 29:01)
Längd: 2 minuter 30 sekunder
Förhållandet mellan uppsägning och avskedande (29:01 – 32:29)
Längd: 3 minuter 28 sekunder

2017:7 Lagförslag samt domar om bl a nytt regelverk för nyanlända, entreprenörsansvar och sexuella trakasserier


I det här avsnittet går Iseskog igenom vad som är på gång på lagstiftningsområdet samt nya domar från AD.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor