Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in Om tjänsten
Inledning (00:00 – 01:38)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
Finansieringsproblematiken (01:38 – 05:26)
Längd: 3 minuter 48 sekunder
Definition av landsbygdsbegreppet och Tobins q (05:26 – 11:19)
Längd: 5 minuter 53 sekunder
Kreditgivning (11:19 – 13:26)
Längd: 2 minuter 7 sekunder
Kreditgaranti och förvärvsgaranti (13:26 – 17:33)
Längd: 4 minuter 7 sekunder
Skuldfällan (17:33 – 24:52)
Längd: 7 minuter 19 sekunder
Möjlig lösning av skuldfällan (24:52 – 28:35)
Längd: 3 minuter 43 sekunder

2017:7 Bostadskrediter på landsbygden


I det här avsnittet talar Ulf Jensen om bostadskrediter på landsbygden. Det finns en risk för skuldfällor om man har en generös kreditgivning pga att småhuspriserna inte svarar mot byggkostnaderna samt att det finns en låg efterfrågan vid försäljning.Jensen föreslår en lösning på detta problem med ett fast statligt lån för byggen på landsbygden.

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Senaste videor