Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in
Inledning (00:00 – 00:36)
Längd: 36 sekunder
Föreligger det ett försäkringsfall? (00:36 – 19:12)
Längd: 18 minuter 36 sekunder
Undantagsklausuler (19:12 – 35:05)
Längd: 15 minuter 53 sekunder

2017:7 Bevisbörda och beviskrav i försäkringstvister


I det här avsnittet pratar Roberth Nordh om bevisbörda och beviskrav i försäkringstvister. Nordh tar främst upp frågan om beviskyldighet i huruvida det har inträffat ett försäkringsfall eller inte. Det finns en mängd olika frågeställningar där bevisbörda och beviskrav varierar beroende på situation. Det beror bl a på vem som är försäkringstagare, undantagsvillkor mm. Man kan också genom att formulera avtalsvillkor på ett visst sätt förändra bevisbördefrågan.

Medverkande
Expert inom processrätt

Senaste videor