Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:43)
Längd: 1 minuter 43 sekunder
Rättslig reglering beträffande överskottsmassor (01:43 – 07:05)
Längd: 5 minuter 22 sekunder
Tolkningen av avfallsdefinitionen i rättspraxis (07:05 – 14:08)
Längd: 7 minuter 3 sekunder
Förprövningsreglering för användande av avfall för anläggningsändamål. (14:08 – 26:07)
Längd: 11 minuter 59 sekunder

2017:7 Användande av avfall i anläggningsarbeten


I det här avsnittet av expertnyheterna i miljörätt tar Björn Hellman upp en färsk dom från Mark- och miljööverdomstolen. Domen handlar om förutsättningarna att kunna använda avfall i anläggningsarbeten. Detta är en vanligt återkommande fråga. Hellman tar även upp grundläggande rättslig lagstiftning i 15 kapitlet miljöbalken och i avfallsförordningen. Vad är avfall, biprodukt, återvinning och bortskaffande? Hellman reder ut begreppen.

Medverkande
Advokat & Delägare

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor