Detta är en trailer. Prova här!

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Prova här! Logga in
Inledning (00:00 – 03:04)
Längd: 3 minuter 4 sekunder
Expropriationsersättning (03:04 – 12:56)
Längd: 9 minuter 52 sekunder
Hur fördelas vinsten? Tre metoder (12:56 – 24:48)
Längd: 11 minuter 52 sekunder
Onyttiga och övergivna servitut (24:48 – 27:50)
Längd: 3 minuter 2 sekunder
Slutsatser och tips (27:50 – 28:32)
Längd: 42 sekunder

2017:6 Vinstdelning vid marköverföring och servitut


I det här avsnittet går Ulf Jensen igenom vinstdelning vid fastighetsregleringar. Vad innebär detta för en fastighetsägare? Det kan nämligen bli dyrt. Jensen går igenom de speciella ersättningsformer som gäller vid marköverföring och servitut samt tips för vad man skall tänka på.

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Senaste videor