Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2017:6 Rättsreglerna kring förlikningar


Detta avsnitt handlar om rättsreglerna kring förlikningar. Emilia Lundberg går igenom verkan av förlikningsavtal och en del praktiska frågor som är viktiga för processande ombud. Två nya rättsfall från HD tas upp. I det ena fallet hanterar HD den vanliga bestämmelsen i ett förlikningsavtal att parternas samtliga mellanhavanden med anledning av denna tvist härmed är slutligt reglerade. I det andra HD avgörandet är det rättskraften som står i centrum för HD:s uppmärksamhet.

Medverkande

Senaste videor