Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Nya regler om lönebidrag (00:00 – 03:58)
Längd: 3 minuter 58 sekunder
Utredningsförslag om ny företagshemlighetslag (03:58 – 08:30)
Längd: 4 minuter 32 sekunder
Utredningsförslag om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet (08:30 – 12:51)
Längd: 4 minuter 21 sekunder
Regeringsförslag om ny nivå för närståendepenning (12:51 – 14:52)
Längd: 2 minuter 1 sekunder
AD-dom om stridsåtgärder vid konkurrerande kollektivavtal (14:52 – 18:27)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
AD-dom om ändrad semesterförläggning (18:27 – 24:27)
Längd: 6 minuter 0 sekunder
AD-dom om uppsägning av arbetstagare vid ohälsa (24:27 – 31:55)
Längd: 7 minuter 28 sekunder

2017:6 Lagförslag samt AD-domar om bl a uppsägning av arbetstagare vid ohälsa


I det här avsnittet tar Iseskog upp nya lagregler om lönebidrag. Vidare tas två utredningsförslag upp: 1. Ny företagshemlighetslag och 2. Skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Från regeringen kommer ett förslag om ny nivå för närståendepenning där man lagt till ytterligare en nivå 3/4 penning. Iseskog går slutligen igenom ett par intressanta domar från AD om bl a stridsåtgärder vid konkurrerande kollektivavtal, ändrad semesterförläggning och uppsägning av arbetstagare vid ohälsa.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor