Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in
Inledning (00:00 – 01:26)
Längd: 1 minuter 26 sekunder
Osjälvständiga brottsformer (01:26 – 02:23)
Längd: 57 sekunder
Försök till brott (02:23 – 05:17)
Längd: 2 minuter 54 sekunder
Högsta domstolens avgörande den 21 juni 2017 i mål B 256-17 (05:17 – 11:34)
Längd: 6 minuter 17 sekunder
Hållpunkter avseende försökspunktens placering (11:34 – 20:49)
Längd: 9 minuter 15 sekunder
Avslutande synpunkter (20:49 – 25:19)
Längd: 4 minuter 30 sekunder

2017:6 Försök till brott


I detta avsnitt tar Jack Ågren upp försök till brott med anledning av ett avgörande i Högsta domstolen i somras.Vilka är hållpunkterna för placeringen av den s.k försökspunkten? När har gärningspersonen lämnat förberedelsestadiet och påbörjat utförandet av ett visst brott? Jack Ågren går även igenom övriga rekvisit som måste vara uppfyllda för ett brottsbeskrivningsenligt försök skall föreligga.

Medverkande
Jur. dr i straffrätt

Senaste videor