Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:04)
Längd: 3 minuter 4 sekunder
Tidiga rättsfall om allemansrätt (03:04 – 09:19)
Längd: 6 minuter 15 sekunder
Regeringsformen och allemansrätten (09:19 – 13:21)
Längd: 4 minuter 2 sekunder
Miljöbalken och allemansrätten (13:21 – 17:29)
Längd: 4 minuter 8 sekunder
Allemansrätten och straffrätten (17:29 – 22:51)
Längd: 5 minuter 22 sekunder
Varaktigt nyttjande (22:51 – 25:55)
Längd: 3 minuter 4 sekunder
Friluftslivets intressen (25:55 – 29:35)
Längd: 3 minuter 40 sekunder
Arrangörens ansvar (29:35 – 34:11)
Längd: 4 minuter 36 sekunder
Naturvårdsverkets roll (34:11 – 36:13)
Längd: 2 minuter 2 sekunder
Strandskyddet (36:13 – 44:43)
Längd: 8 minuter 30 sekunder

2017:6 Allemansrätten, äganderätten och strandskyddet


I det här avsnittet går Stefan Rubenson igenom det svårfångade begreppet allemansrätt.Utvecklingen har gått från färdselrätt till friluftsrätt. Allemansrätten är ingen rätt som enskilda kan grunda någon talan på, men är ett rättsligt begrepp som kan åberopas av enskilda för att rättfärdiga sitt handlande. Nödvändiga betingelser för vad som kan kallas allemansrätt varierar. Glidningen mellan vad som är offentlig rätt och civilrätt är mycket flytande. Ta del av utan att behöva betala. Det är ofta så betydelsen av begreppet allemansrätten tolkas. Rubenson reder ut begreppen i detta avsnitt.

Medverkande
Tidigare chef för rättsenheten på miljödepartementet

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor