Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:03)
Längd: 1 minuter 3 sekunder
Hur gäller förfoganderättsinskränkningar avseende att en fastighet inte får säljas enligt samäganderättslagen gentemot tredje man? (01:03 – 14:03)
Längd: 13 minuter 0 sekunder
Vilka bindes av ett villkor i ett gåvobrev att en fastighet måste hembjudas till en annan delägare? (14:03 – 22:03)
Längd: 8 minuter 0 sekunder

2017:5 Vem träffas av förfoganderättsinskränkningar som är intagna i gåvobrev?


I det här avsnittet pratar Marie Wessel om huruvida förfoganderättsinskränkningar i gåvobrev binder tredje man eller inte? Rättsläget har varit osäkert i denna fråga under en längre tid. Marie tar upp ett nytt avgörande från Högsta domstolen.

Medverkande
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor