Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
inledning (00:00 – 00:46)
Längd: 46 sekunder
T 230-15 Omständigheterna i målet (00:46 – 09:05)
Längd: 8 minuter 19 sekunder
HD om skadebegränsningsskyldigheten (09:05 – 24:11)
Längd: 15 minuter 6 sekunder
Förutsättningarna för tillämpning av bevislättnadsregeln i RB 35 kap 5§ (24:11 – 30:00)
Längd: 5 minuter 49 sekunder
Hur gick det då i målet T 230-15? (30:00 – 33:20)
Längd: 3 minuter 20 sekunder
T 4191-15 Omständigheterna i målet (33:20 – 38:24)
Längd: 5 minuter 4 sekunder
HD:s domskäl i T 4191-15 (38:24 – 42:52)
Längd: 4 minuter 28 sekunder

2017:5 Nytt från Högsta domstolen om skadelidandes skyldighet att begränsa sin skada samt ett mål om reklamationsskyldighet


I det här avsnittet tar Christer Danielsson upp två rättsfall från Högsta domstolen. Det första målet handlar om vad som gäller en skadelidandes skyldighet att försöka begränsa sin skada. HD ger i detta mål tydliga anvisningar vad man ska göra och vad man inte behöver göra när man är skadelidande. Domen sammanfattar rättsläget i denna fråga.
Det andra målet från HD handlar om huruvida det finns en reklamationsskyldighet utanför området där det finns en i lag skriven reklamationsskyldighet.

Medverkande
Advokat, delägare Advokatfirman Danielsson & Nyberg

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor