Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Nya regler i utstationeringslagen (00:00 – 09:08)
Längd: 9 minuter 8 sekunder
Nya regler om kollektivavtalsvillkor vid upphandling (09:08 – 12:26)
Längd: 3 minuter 18 sekunder
Nya regler om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (12:26 – 14:28)
Längd: 2 minuter 2 sekunder
Förslag om karensavdrag istället för karensdag (14:28 – 16:57)
Längd: 2 minuter 29 sekunder
Utredningsförslag om dataskyddslag (16:57 – 20:14)
Längd: 3 minuter 17 sekunder
Utredningsförslag om nya regler för meddelarskydd (20:14 – 21:56)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
Tillsatta utredningar (21:56 – 27:41)
Längd: 5 minuter 45 sekunder
Förtroendeskadlig bisyssla (27:41 – 29:57)
Längd: 2 minuter 16 sekunder
Diskriminering av tidsbegränsat anställd arbetstagare (29:57 – 33:49)
Längd: 3 minuter 52 sekunder

2017:5 Nya lagregler om bl a kollektivavtalsvillkor vid upphandling och domar från AD, om bl a diskriminering av tidsbegränsat anställd


I det här avsnittet går Tommy Iseskog igenom nya lagregler i utstationeringslagen, regler om kollektivavtalsvillkor vid upphandling samt regler om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Han tittar även på nya förslag från regeringen om karensavdrag istället för karensdag, utredningsförslag om dataskyddslag och förslag om nya regler för meddelarskydd. Vidare tar Iseskog upp två tillsatta utredningar som behandlar översyn av stridsåtgärdsrätten och trygghet och utveckling i anställningen. Avslutningsvis så gås det igenom två nya domar från AD, förtroendeskadlig bisyssla och diskriminering av tidsbegränsat anställd.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor