Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning miljöskadestånd (00:00 – 02:02)
Längd: 2 minuter 2 sekunder
32 kapitlet Miljöbalken och dess omfattning (02:02 – 05:27)
Längd: 3 minuter 25 sekunder
Processuella frågor (05:27 – 08:17)
Längd: 2 minuter 50 sekunder
Särdrag i 32 kapitlet (08:17 – 16:28)
Längd: 8 minuter 11 sekunder
32 kapitlet 3§ p8 "annan störning" (16:28 – 24:56)
Längd: 8 minuter 28 sekunder
Trafikimmissioner (24:56 – 30:23)
Längd: 5 minuter 27 sekunder
Estetiska och psykiska immissioner (30:23 – 33:53)
Längd: 3 minuter 30 sekunder
Bevislättnader (33:53 – 40:47)
Längd: 6 minuter 54 sekunder
Sammanfattning (40:47 – 43:20)
Längd: 2 minuter 33 sekunder

2017:5 Miljöskadestånd


I det här avsnittet går Stefan Rubenson igenom miljöbalkens regler i 32 kapitlet om miljöskadestånd. Miljöbalkens regler om miljöskadestånd är relativt exklusiva när det gäller forum. Det är därför av vikt att hålla reda på när det är en miljöskada och när det inte är en miljöskada, så att man inte hamnar i fel domstol. Rubenson tar också upp frågor om bevislättnad, trafik, sprängning, preskription mm.

Medverkande
Tidigare chef för rättsenheten på miljödepartementet

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor