Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:25)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Egenmäktigt förfarande (01:25 – 07:07)
Längd: 5 minuter 42 sekunder
Summariska metoder hos kronofogdemyndigheten (07:07 – 21:36)
Längd: 14 minuter 29 sekunder
Den nya lagstiftningen om avlägsnande (21:36 – 26:58)
Längd: 5 minuter 22 sekunder
Sammanfattning (26:58 – 27:33)
Längd: 35 sekunder

2017:5 Handräckning med mera


I det här avsnittet pratar Ulf Jensen om handräckning med mera. Jensen riktar in sig på hur fastighetsägare och servitutshavare skall bära sig åt när någon gör intrång på deras marker eller rättigheter. Avsnittet innehåller en hel del nyheter både i form av rättsfall och den nya lagstiftningen om avlägsnande.

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor