Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in
Inledning om felbedömning (00:00 – 02:30)
Längd: 2 minuter 30 sekunder
Bevisfrågor vid felbedömning (02:30 – 08:45)
Längd: 6 minuter 15 sekunder
När måste ett fel föreligga? (08:45 – 21:41)
Längd: 12 minuter 56 sekunder
Vad konstituerar ett fel? (21:41 – 28:17)
Längd: 6 minuter 36 sekunder
Orsakssamband (28:17 – 29:39)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Reklamation (29:39 – 30:54)
Längd: 1 minuter 15 sekunder

2017:5 Bevisbörda och beviskrav vid felbedömning


I det här avsnittet behandlar Roberth Nordh bevisbörda och beviskrav för en specifik tvistesituation nämligen felbedömning.

Medverkande
Expert inom processrätt

Senaste videor