Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 06:09)
Längd: 6 minuter 9 sekunder
Genomgång av Avräkningsavtalet (06:09 – 15:52)
Längd: 9 minuter 43 sekunder
Genomlysningsresonemang kring Avräkningsavtalet (15:52 – 17:23)
Längd: 1 minuter 31 sekunder
HD:s genomlysningsresonemang kontra påståendedoktrinen (17:23 – 20:38)
Längd: 3 minuter 15 sekunder
Blandad kompetens (20:38 – 24:47)
Längd: 4 minuter 9 sekunder
Tid och pengar (24:47 – 26:38)
Längd: 1 minuter 51 sekunder

2017:4 Skiljemannarätt och mest om skiljeklausulers omfattning med utgångspunkt från ett rykande färskt avgörande från HD.


Det här avsnittet med Emilia Lundberg kommer att handla om skiljemannarätt och mest om skiljeklausulers omfattning. Utgångspunkten är ett rykande färskt avgörande från HD benämnt "Avräkningsavtalet". Lundberg tar upp den gamla uttjatade anknytningsdoktrinen. Finns den kvar? Hur ser den i så fall ut nu? När föreligger rättegångshinder i domstol på grund av skiljeklausul? Det är frågor som Lundberg kommer att försöka besvara. Även påståendedoktrinen är aktuell i avsnittet. Sändningen handlar också om hur man praktiskt hanterar en situation med så kallad blandad kompetens.

Medverkande

Senaste videor