Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Förslag om nytt regelverk för nyanländas etablering (00:00 – 02:13)
Längd: 2 minuter 13 sekunder
Utredningsförslag om arbetsmiljölagen och regionala skyddsombud (02:13 – 06:41)
Längd: 4 minuter 28 sekunder
Förslag om nya regler i arbetsskadeförsäkringen (06:41 – 12:21)
Längd: 5 minuter 40 sekunder
Förslag om nationellt kunskapscentrum i arbetsmiljö (12:21 – 14:50)
Längd: 2 minuter 29 sekunder
Kollektivavtalstolkning – ordalydelseprincipen (14:50 – 18:58)
Längd: 4 minuter 8 sekunder
Lojalitetsåtagande i ett anställningsavtal (18:58 – 23:48)
Längd: 4 minuter 50 sekunder
Vissa rättigheter enligt Europakonventionen och "Barnmorskedomen" (23:48 – 27:49)
Längd: 4 minuter 1 sekunder
Indirekt diskriminering (27:49 – 32:44)
Längd: 4 minuter 55 sekunder

2017:4 Nya lagförslag om bl a etableringsinsatser för nyanlända samt nya intressanta AD-domar bl a det s.k. "Barnmorskemålet".


I det här avsnittet avhandlar Tommy Iseskog ett förslag från regeringen om etableringsinsatser för nyanlända. Vidare rapporterar han om tre olika utredningar om arbetsmiljölagen, arbetsskadeförsäkringen och placeringen av ett nationellt kunskapscentrum i arbetsmiljö. Avslutningsvis går Iseskog igenom tre nya domar från arbetsdomstolen om bl a kollektivavtalstolkning, lojalitetsåtagandet i en anställning och det s.k. "Barnmorskemålet".

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor