Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in Om tjänsten
Förslag om nytt regelverk för nyanländas etablering (00:00 – 02:13)
Längd: 2 minuter 13 sekunder
Utredningsförslag om arbetsmiljölagen och regionala skyddsombud (02:13 – 06:41)
Längd: 4 minuter 28 sekunder
Förslag om nya regler i arbetsskadeförsäkringen (06:41 – 12:21)
Längd: 5 minuter 40 sekunder
Förslag om nationellt kunskapscentrum i arbetsmiljö (12:21 – 14:50)
Längd: 2 minuter 29 sekunder
Kollektivavtalstolkning – ordalydelseprincipen (14:50 – 18:58)
Längd: 4 minuter 8 sekunder
Lojalitetsåtagande i ett anställningsavtal (18:58 – 23:48)
Längd: 4 minuter 50 sekunder
Vissa rättigheter enligt Europakonventionen och "Barnmorskedomen" (23:48 – 27:49)
Längd: 4 minuter 1 sekunder
Indirekt diskriminering (27:49 – 32:44)
Längd: 4 minuter 55 sekunder

2017:4 Nya lagförslag om bl a etableringsinsatser för nyanlända samt nya intressanta AD-domar bl a det s.k. "Barnmorskemålet".


I det här avsnittet avhandlar Tommy Iseskog ett förslag från regeringen om etableringsinsatser för nyanlända. Vidare rapporterar han om tre olika utredningar om arbetsmiljölagen, arbetsskadeförsäkringen och placeringen av ett nationellt kunskapscentrum i arbetsmiljö. Avslutningsvis går Iseskog igenom tre nya domar från arbetsdomstolen om bl a kollektivavtalstolkning, lojalitetsåtagandet i en anställning och det s.k. "Barnmorskemålet".

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Senaste videor