Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in
Inledning (00:00 – 01:38)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
Nuvarande lagstiftning (01:38 – 06:33)
Längd: 4 minuter 55 sekunder
Förslagen i propositionen (06:33 – 08:07)
Längd: 1 minuter 34 sekunder
Förslag nya ord och uttryck i lag (08:07 – 12:08)
Längd: 4 minuter 1 sekunder
Definition av miljöeffekter enligt propositionen (12:08 – 14:04)
Längd: 1 minuter 56 sekunder
Angivet för miljöbedömningar enligt propositionen (14:04 – 15:11)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
Nytt krav på samordning (15:11 – 16:53)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
Strategiska miljöbedömningar för planer och program (16:53 – 18:27)
Längd: 1 minuter 34 sekunder
Samråd för strategiska miljöbedömningar (18:27 – 19:52)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Moment i strategisk miljöbedömning (19:52 – 21:04)
Längd: 1 minuter 12 sekunder
Specifika miljöbedömningar (21:04 – 22:14)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Samråd specifika miljöbedömningar (22:14 – 24:11)
Längd: 1 minuter 57 sekunder
Sammanfattning av propositionen (24:11 – 24:54)
Längd: 43 sekunder

2017:4 Ny proposition om miljöbedömningar


I detta avsnitt går Björn Hellman igenom en ny proposition om miljöbedömningar. I propositionen föreslås att hela sjätte kapitlet i miljöbalken skall upphävas och ersättas av ett nytt kapitel med nya bestämmelser. Om propositionen antas så innebär det betydande regeländringar på miljörättens område. De föreslagna förändringarna har inte bara betydelse för miljörättare utan för alla som sysslar med någon form av miljökonsekvensbeskrivningar eller miljöbedömningar.

Medverkande
Advokat & Delägare

Senaste videor