Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 06:24)
Längd: 6 minuter 24 sekunder
Närmare om innebörden av legalitetsprincipen (06:24 – 08:32)
Längd: 2 minuter 8 sekunder
HD-avgöranden från senare år (08:32 – 26:34)
Längd: 18 minuter 2 sekunder
HD:s senaste avgörande på området (26:34 – 30:10)
Längd: 3 minuter 36 sekunder
Rättsutvecklingen (30:10 – 33:07)
Längd: 2 minuter 57 sekunder

2017:4 Högsta domstolen och legalitetsprincipen


I det här avsnittet pratar Martin Borgeke om den mycket viktiga legalitetsprincipen och hur högsta domstolen hanterat denna under senare år. Borgeke ger även synpunkter som är användbara för en försvarare vid åtal där legalitetsprincipen aktualiseras.

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor