Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:35)
Längd: 35 sekunder
Hovrättsavgöranden (00:35 – 26:46)
Längd: 26 minuter 11 sekunder
HD avgöranden (26:46 – 33:32)
Längd: 6 minuter 46 sekunder

2017:4 Genomgång av ett antal hovrätts- och HD avgöranden på det aktiebolagsrättsliga området, varav två rör handelsbolag och den omdiskuterade bestämmelsen i Lag om handelsbolag och enkla bolag 2 kap 12§


I det här avsnittet går Erik Nerep igenom ett antal hovrätts- och HD avgöranden på det aktiebolagsrättsliga området, varav två rör handelsbolag och den omdiskuterade bestämmelsen i Lag om handelsbolag och enkla bolag 2 kap 12§.

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor