Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:35)
Längd: 2 minuter 35 sekunder
Bakgrunden till överlåtelsebesiktningar (02:35 – 07:24)
Längd: 4 minuter 49 sekunder
Köparens övertagande av säljarens rätt (07:24 – 11:24)
Längd: 4 minuter 0 sekunder
Högsta domstolens bedömning av den avtalade ansvarsbegränsningen (11:24 – 26:23)
Längd: 14 minuter 59 sekunder

2017:3 Ny intressant dom från HD om överlåtelsebesiktningar och ansvarsbegränsningar


I detta avsnitt går Jon Kihlman igenom en alldeles färsk dom från Högsta domstolen om överlåtelsebesiktningar och ansvarsbegränsningar, Högsta domstolens dom den 24 februari 2017 i mål T 3034-15. Enligt Jon Kihlman en riktigt bra dom, åtminstone vad gäller den teknik som domstolen har valt och – än mer – den teknik som domstolen har valt bort. Jon Kihlman konstaterar att i prejudikathänseende, är valet av teknik många gånger mycket viktigare än utgången i målet.

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor