Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Förslag om kollektivavtalsvillkor vid upphandling (00:00 – 02:47)
Längd: 2 minuter 47 sekunder
Förslag om begränsning av föräldraförsäkringen (02:47 – 06:45)
Längd: 3 minuter 58 sekunder
Förslag om rehabiliteringsplan (06:45 – 11:17)
Längd: 4 minuter 32 sekunder
Ogiltigförklaring av avvecklingsavtal (11:17 – 14:02)
Längd: 2 minuter 45 sekunder
Oklarhet om anställningens bestånd (14:02 – 17:17)
Längd: 3 minuter 15 sekunder
Uppsägning vid samarbetsproblem (17:17 – 21:32)
Längd: 4 minuter 15 sekunder
Fullmakt – behörighet och befogenhet (21:32 – 25:19)
Längd: 3 minuter 47 sekunder
Indirekt diskriminering vid krav på viss klädsel (25:19 – 29:17)
Längd: 3 minuter 58 sekunder
Visst klädselkrav – motiverad särbehandling (29:17 – 31:39)
Längd: 2 minuter 22 sekunder

2017:3 Lagförslag samt domar från både AD och EU-domstolen om bl a indirekt diskriminering vid krav på viss klädsel


I det här avsnittet går Iseskog igenom vad som är på gång på lagstiftningsområdet samt nya domar från AD och Europadomstolen.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor