Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Skadeståndsyrkande från målsäganden och grunderna för ersättning (00:00 – 02:30)
Längd: 2 minuter 30 sekunder
Vad bör gås igenom med klienten gällande skadestånd (02:30 – 05:44)
Längd: 3 minuter 14 sekunder
Unga lagöverträdare och föräldrars principalansvar (05:45 – 06:55)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Posterna i vanliga skadeståndsyrkanden (06:55 – 22:35)
Längd: 15 minuter 40 sekunder
Avskiljande enligt RB 22 kap 5§ (22:35 – 24:16)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
Jämkningsregler (24:16 – 29:07)
Längd: 4 minuter 51 sekunder
Tips på källor med matnyttig information (29:07 – 30:12)
Längd: 1 minuter 5 sekunder

2017:3 Försvararens roll vid skadeståndsyrkande i brottmålsprocessen


I det här avsnittet tar Ulrika Borg upp ett ämne som man lätt riskerar behandla lite styvmoderligt som försvarare nämligen när det yrkas skadestånd från målsäganden. Det kan vara lätt att glömma bort vad ett högt skadestånd kan få för konsekvenser för ens klient: Kanske ibland viktigare än påföljden.

Medverkande
Advokat, delägare KRIM advokater

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor